Traumaverwerking

Traumaverwerkings trainingen
 

Expert trainingsacteurs traumaverwerking oefenen met deelnemers diverse situaties en eigen casussen. Dit voor psychologen, Maatschappelijk werk, Slachtofferhulp Nederland.

Aandacht voor:

  • Traumaverwerking
  • Gestructureerde opvang individueel en groepsopvang
  • Vertrouwenspersonen