Onderwijs

Praktische, interactieve trainingen voor het onderwijs

Wilt u de communicatie richting kinderen en ouders verbeteren?
Wilt u de contacten met de ouders versterken en agressie voorkomen?
Wilt u de communicatie in uw team en extern versterken?

Al jaren verzorgt Hetsen & Visschers met veel plezier diverse trainingen binnen het onderwijs. "Leren door ervaren en doen". Onze interactieve aanpak van actuele thema's slaat aan bij onderwijs mensen die van een effectieve praktische aanpak houden. Korte theorie, gelinkt aan praktisch oefenen. Onze actieve, positieve en humoristische benadering wordt op prijs gesteld en de deelnemers voelen een verbondenheid tijdens de trainingsdagen waardoor het ook tevens als een teamdag wordt ervaren.

In de onderwijssector hebben we teamdagen, trainingen, workshops verzorgd, rond thema's als:

 • Agressie binnen het onderwijs
 • Lastige oudergesprekken voeren
 • Communiceren met ouders 
 • De ouder als partner
 • Voorkomen van en omgaan met agressie, grensoverschrijdend gedrag
 • Feedback geven en ontvangen. Welke feedbackcultuur is op uw school? En willen we dat anders? 
 • Beoordeling- en functioneringsgesprekken
 • Spiegelen en de 'Roos van Leary'
 • Communicatietrainingen
 • Teambuilding
 • Coachen en leidinggeven aan teams en individuele personen
 • Competentiegericht coachen en leren
 • Collegiale intervisie
 • Vergadertechnieken
 • Vormgeven aan talentonderwijs
 • Individuele coaching
 • Luisteren naar kinderen, kindgesprekken
 • Interne communicatie
 • Persoonlijke effectiviteit
 • 'Weer samen naar school', ouders en hulporganisaties werken samen.
 • Het presenteren van je school in het kader van 'Welkom nieuwe leerlingen en ouders' 
 • Samenwerken Onderwijs, Buurtwerk en Jeugdorganisaties
 • Kindgesprekken   
 • Feedback oplossingsgericht en Feedback 2.0. ,Feedback cultuur, Feed forward, Feedback verzamelen
 • Moeilijke gesprekken voeren zoals slecht nieuws gesprek tot omgaan met klachten

Werkwijze en aanpak
Onze trainingen zijn praktisch, interactief, gericht op inhoud en met humor. De praktijk van alledag linken we aan beknopte theorie. Diverse werkvormen zijn mogelijk en bespreekbaar. Alles gericht op uw wensen en leerdoelen. Desgewenst kunnen we op één dag alle leerkrachten tegelijkertijd trainen. Dit wordt als erg leerzaam en leuk ervaren. Met afwisselend gezamenlijke onderdelen en werken in kleine groepjes kan iedereen ook praktisch oefenen en werken aan zijn persoonlijke leerwensen. Ook leidt dit tot versterking van de teamgeest.