Games

Leuk, spannend en effectief!
Doen en ervaren, afgewisseld met reflectie, is een zeer effectieve en prettige manier van leren. Een game is een dynamische praktijksimulatie waarbij je een halve dag of een hele dag kunt oefenen. De deelnemers verrichten daarbij allerlei taken en zien zich voor diverse opdrachten geplaatst.

Waarom een game?
Een game of praktijksimulatie is zeer geschikt als onderdeel van een veranderings- of opleidingstraject. Deelnemers oefenen zeer actief, denken na, experimenteren en nemen beslissingen in een gefingeerde omgeving. Ze ervaren of krijgen te horen wat het effect is van hun gedrag, aanpak, beslissingen of advies.

Games zijn voor allerlei zaken te gebruiken, zoals bijvoorbeeld:

  • Het oefenen van vaardigheden. 
  • Het werken met competenties. 
  • Het uitproberen van een nieuwe werkwijze in verband met nieuwe ontwikkelingen intern, extern, bij klanten of op de markt. 
  • De samenwerking versterken of de inzetbaarheid vergroten.

Hoe werkt het?
Er wordt meestal in kleine groepjes/teams gewerkt, waardoor er echt sprake is van individuele aandacht. Door een competitie-element als speelse factor in te brengen, is het werken aan de diverse opdrachten leerzaam én spannend! Bovendien werkt een game zeer resultaatgericht. Je wilt het als team immers goed doen.  

Bij de games die wij verzorgen werken we met trainingsacteurs. Zij zullen er door hun rol en spel voor zorgen dat u direct in de praktijksituatie 'getrokken' wordt. Ook krijgt u van hen direct mondeling of schriftelijk feedback, zodat u deze meteen voor het volgend onderdeel van de game kunt gebruiken. U leert sneller! De game wordt altijd geleid door een deskundige begeleider die niet alleen verantwoordelijk is voor de logistiek van de dag, maar ook gericht is op uw persoonlijke leerdoelen.

Op maat! 
Het kan zijn dat u een speciaal op uw organisatie afgestemde game wilt. Maar misschien wilt u juist liever een branchevreemde game, waarbij de nadruk ligt op specifieke vaardigheden die u wilt oefenen. We denken graag met u mee!