Home  >  Trainingen  >  Zorg; organisaties voor mensen met een (verstandelijke) beperking  >  Zorgsector voor organisatie die werken met mensen met een beperking

Organisaties die werken met mensen met een beperking of NAH

De zorgsector en met name ook de organisaties die werken met mensen met een (verstandelijke en/of meervoudige) beperking is aan veranderingen onderhevig.
Zo heeft o.a. een verschuiving plaatsgevonden van grootschalige voorzieningen op eigen terrein naar kleinschalige voorzieningen midden in de stad of dorp. Van gesubsidieerd door de AWBZ naar gesubsidieerd vanuit de Wmo. Dit alles met grote gevolgen voor organisaties en medewerkers. Gevolgen die een andere aanpak vragen en ook nieuwe mogelijkheden bieden.  

 • Wilt u dat de veranderingen en vernieuwingen ook gedragen worden door uw medewerkers? 
 • Wilt u ook dat de veranderingen soepel worden doorgevoerd in uw organisatie, binnen uw team of afdeling?
 • Wilt u tevreden medewerkers die hun werk met plezier uitoefenen?
 • Wilt u dat de veranderingen geborgd worden?

Bureau Hetsen & Visschers ondersteunt organisaties en medewerkers van organisaties voor mensen met een beperking hierin en verzorgt in dit kader:

 • Inzet van expert trainingsacteurs en/of co-trainers bij uw training
 • Interactieve workshops
 • Interactieve teamdagen en studiedagen
 • Coaching op de werkplek
 • De inzet van een interactieve dagvoorzitter/discussieleider

Onze klanten
Wij zijn al meer dan 17 jaar actief bij organisaties voor mensen met een( verstandelijke en/of een meervoudige) beperking. Wij hebben in de afgelopen jaren met veel plezier opdrachten verzorgd en enthousiaste reacties gekregen van deelnemers en opdrachtgevers van organisaties als Amarant, ASVZ, Prisma, Mee, Ipse, Bartimeus, Cello, Siza, Esdege Reigersdaal, Gemiva-SVG. Ook hebben we ervaring met N.A.H. clienten en hun begeleiders.

Thema's
We hebben ruime ervaring in de sector voor mensen met een beperking en zijn van dienst geweest bij onderwerpen als:

 • Bejegening
 • Communiceren met ouders
 • Privacy
 • Regie over eigen leven
 • Werken met een behandelplan
 • Verzuimtrainingen
 • Seksualiteit
 • Omgaan met social media
 • Feedback geven, ontvangen en verzamelen
 • Loslaten van je kind
 • Techniek en Handicap
 • Van zorgverlener naar ondersteuner
 • Omgaan met lastig gedrag
 • Weerbaarheidstrainingen
 • Meedoen aan de maatschappij in het kader van de Wmo.

We werken interactief, praktijkgericht en met de nodige humor. Onze professionele trainingsacteurs hebben ervaring met trainingen in de zorg of zijn zelf in de zorg werkzaam geweest.

Diverse workshops tijdens teamdagen
Op verzoek van organisaties in deze sector hebben wij een aantal interactieve workshops ontwikkeld. Deze zijn ook bruikbaar bij grote groepen.
Thema's van deze workshops zijn o.a.:

 • Omgaan met imago
 • Efficienter plannen van personeel
 • Communiceren met ouders
 • Borgen van deskundigheidsvordering
 • Verzuimmanagement

We verzorgen deze workshops met diverse, vaak nieuw ontworpen, werkvormen. Waarbij diverse zintuigen geprikkeld worden.
Een leuke, afwisselende en prettige manier van leren!

Het inzetten van een interactieve discussieleider/dagvoorzitter
Ons bureau heeft regelmatig in de zorg voor mensen met een beperking een interactieve discussieleider ingezet voor bijeenkomsten met de medewerkers, met cliëntenraden, familie- en aanverwantenbijeenkomsten.


Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 75993

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >