Home  >  Trainingen  >  Feedback

Een workshop 'Feedback of Aanspreken 2.0'

Elkaar aanspreken binnen het werk, feedback geven of ontvangen vinden de meesten van ons lastig. Je wilt geen ruzie. Je bent bang voor de reactie, de emotie van de ander en die van jezelf.

Toch is het steeds vaker nodig om zaken rond de samenwerking met elkaar te bespreken, we werken steeds meer met elkaar samen. Feedback uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Zaken goed met elkaar bespreken komt de samenwerking en de resultaten van het werk ten goede.

Vaker horen we dat mensen al een training 'Feedback geven en ontvangen' hebben gehad. Soms heeft dit niet tot het gewenste effect geleid. Onze indruk is dat vaak daarbij de nadruk ligt op het uitspreken waar je last van hebt bij de ander en de  gevolgen die dat voor jou heeft. De 4 G's; gedrag, gevolg, gevoel en gewenst gedrag. 

Een positieve, oplossingsgerichte feedback

Op basis van die reacties kiezen wij voor een positieve, meer oplossingsgerichte manier van zaken met elkaar bespreken. Daarbij wordt meer de verbinding met de ander gezocht. Je toont ook begrip voor de ander en stelt vragen indien nodig aan de ander.

Zaken met elkaar bespreken rond de samenwerking zullen een onderdeel zijn van een cultuur, waarbij we elkaar veel vaker concrete complimenten maken en soms verschillen accepteren. Anders leidt feedback geven of elkaar aanspreken vooral tot je aangevallen voelen en jezelf verdedigen. 

Feedback 2.0 is meer oplossing- en toekomstgericht in plaats van terugblikken. Dus: 'Wat zou je volgende keer prettiger vinden en wat is het effect daarvan op het werk en de samenwerking'.

En veel meer tweerichtingsverkeer: 'Werkt dat voor jou ook als we volgende keer....?' Dus veel korter, niet zo zeer de nadruk leggend op de emoties.

Feedback geven en ontvangen wordt dan langzamerhand onderdeel van een veel positievere bedrijf-, afdeling- of teamcultuur.

Daardoor ontstaat er meer een wij-gevoel in plaats van dat we krampachtig onze eigen grenzen bewaken.   

Interactieve aanpak

In een 1-op-1 bijeenkomst of in een klein groepje wordt dan veel geoefend met eigen praktijksituaties met een senior trainingsacteur/co-trainer.

Ook interactief regietheater is mogelijk. Bijvoorbeeld een gezamenlijke start en dan daarna effectief oefenen in kleinere groepjes.


Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 77880

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >