Home  >  Home  >  Regionale inzet

Regionale inzet

Wij zijn werkzaam door het hele land en zetten regionaal in. Dit is mogelijk door ons landelijk dekkend netwerk en de diversiteit in acteursprofielen.
Dit houdt de reiskosten beperkt. Groot voordeel is daarnaast dat wij hiermee aansluiten bij de cultuur, mentaliteit en dialect/taal van de klant/doelgroep.

Zo heeft Bureau Hetsen & Visschers professionele trainingsacteurs voor:

Heeft de trainer/opdrachtgever andere wensen, bijvoorbeeld voorkeur voor een bepaalde acteur die meereist door het land, dan kan dat uiteraard ook.

Inzet van trainingsacteurs door Bureau Hetsen & Visschers
Ons bureau verzorgt al meer dan 25 jaar de inzet van ervaren trainingsacteurs in de profit en non-profitsector in alle branches. Bij trainingen, workshops, regietheater, games, interactieve bijeenkomsten. Dit m.b.t. thema's van zeer uiteenlopende aard, zoals feedback, veilig gedrag, samenwerking, omgaan met lastig gedrag/lastige situaties (i.r.t. bijvoorbeeld klanten/cliënten/patiënten/werknemers/ouders/leerlingen), stresshantering, agressie, beoordelingsgesprekken en POPgesprekken, verandertrajecten, onderhandelen, verzuim/inzetbaarheid, communicatie etc.
Per klant en opdracht zetten wij de meest passende trainingsacteur in. Onze acteurs zijn allen senior traininsgacteurs, zeer ervaren en worden voortdurend geëvalueerd door trainers en opdrachtgevers. Hun bijdragen worden doorgaans ervaren als positief en van hoge kwaliteit .

Wij vinden het belangrijk dat onze trainingsacteurs samenwerkingsgericht en ondersteunend zijn t.o.v. de trainer, inhoud en humor hebben en laagdrempelig in het contact met de deelnemers. 

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >