Home  >  Trainingen  >  Communicatie trainingen  >  Duurzame reintegratie en uitstroom: Communicatie tussen sociale werkvoorziening/gemeente en het bedrijfsleven

Goede communicatie tussen sociale werkvoorziening/ gemeente en het bedrijfsleven vergroot de kans op duurzame reintegratie en uitstroom

Steeds vaker worden partnerschappen tussen het bedrijfsleven en instanties als gemeenten/sociale werkvoorzieningen aangegaan om reintegratie en uitstroom van mensen met een uitkering te bevorderen. Deze partnerschappen functioneren in hun samenwerking helaas niet altijd even soepel en doeltreffend. Een gebrekkige communicatie ligt hier vaak aan ten grondslag.

Wilt u de communicatie in de partnerschap verbeteren en daarmee reintegratie en uitstroom van mensen met een uitkering bevorderen?

Wilt u de communicatie in de partnerschap optimaliseren en daarmee mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben sneller maar ook duurzaam aan regulier werk helpen?

Bureau Hetsen & Partners heeft i.s.m. Locus* hiertoe een speciaal toegespitste trainingswerkvorm ontwikkeld. Deze training maakt de knelpunten in de communicatie inzichtelijk en draagt daarmee bij tot een betere samenwerking.

* Locus, een publiek-private samenwerking tussen bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven, stimuleert en ondersteunt de samenwerking van de partnerschappen.

Doel
Doel van deze trainingswerkvorm is om zowel de uitkerende instanties als de bedrijven een spiegel voor te houden. Daarnaast verschaft het inzicht en reikt het handvatten aan om de communicatie en samenwerking tussen partijen te bevorderen.

Enkele reacties van deelnemers
'Leidt tot zelfreflectie', 'leuke, veilige en leerzame werkvorm', 'Wat een positieve energie krijg je daarvan!'.

 

Heeft u vragen, wensen, interesse? Vul dan vrijblijvend het onderstaande formulier in.

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 78244

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >