Home  >  Onze diensten  >  Interactieve trainingen

Interactieve trainingen, workshops en themabijeenkomsten

Wilt u bij uw team- en bedrijfsbijeenkomsten, studiedagen, teamdagen, seminars, workshops, congressen e.d. de medewerkers/deelnemers actief betrekken?

Bureau Hetsen & Visschers verzorgt en ontwikkelt op maat korte en intensieve workshops  rond diverse (deel) thema's en toepasbaar in alle branches. Voor kleine groepen, teams of afdelingen. Zelfs het hele bedrijf  kan tegelijkertijd een workshop volgen of een carrousel aan workshops met diverse (deel)thema's.

Onderwerpen
Door onze meer dan 20 jaren ervaring zijn alle thema's m.b.t. het verzorgen van een workshop bespreekbaar. Alles afgestemd op uw vraag en wensen. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij ons met recht expert noemen m.b.t. diverse specifieke onderwerpen en doelgroepen. 

Zie ook trainingen voor meer informatie rond thema's en onderwerpen binnen trainingen. Per training zetten we gericht expert trainingsacteurs en cotrainers (trainer en acteur in 1 persoon) in.

 • Communicatie en Gespreksvaardigheden in alle branches
 • Onderwijs Oudergesprekken
 • Onderwijs Ouders als partners
 • Onderwijs, Buurtwerk en Jeugdorganisaties Kindgesprekken
 • Selectiegesprekken in alle branches
 • Moeilijke gesprekken voeren zoals slecht nieuws gesprek tot omgaan met klachten
 • Partnerschappen tussen het bedrijfsleven en instanties als gemeenten/sociale werkvoorzieningen om re-integratie en uitstroom van mensen met een uitkering te bevorderen. Meer info
 • Presenteren van je dienst, je product of bedrijf
 • Personele gesprekken
 • Huiselijk geweld en Oudermishandeling
 • Laaggeletterdheid
 • Voorkomen agressie
 • Voorstelling 'Beperkte dilemma's' + leiden discussie. Meer info
 • Klantgericht en klantvriendelijk
 • Spiegelen en de Roos van Leary 
 • Feedback oplossingsgericht en Feedback 2.0.  Meer info
 • Feedback cultuur, Feed forward, Feedback verzamelen. Meer info
 • Veiligheid en gedrag
 • Aanspreken op gedrag
 • Verzuimgesprekken oefenen
 • Omgaan met stresssignalen
 • Enz. enz.

Diverse tijden zijn mogelijk
Dagdeel workshops
Kortere workshops rond deelthema van bijv. 15.00/15.30 uur tot 17.30/18.00 uur. Of na een lekker hapje een workshop van 18.00 tot 20.30 uur. 

Onze workshops zijn

 • Interactief
 • Prikkelend en verrassend
 • Inhoud en humor
 • Op maat
 • Doeltreffend
 • Resultaatgericht
Effectief in aanpak
Bij de ontwikkeling van de workshops werken wij praktijksituaties interactief en realistisch uit en plaatsen deze in beknopte  theoretische kaders. Vaak ook zijn er prikkelende regiescènes in verwerkt. Inhoud en humor samen. Daarnaast  maken we hierbij gebruik van diverse werkvormen en casuïstiek van de deelnemers.

Scènes, werkvormen en intermezzo's als:

 • Aanjager van de discussie
 • Versterken en oefenen van vaardigheden
 • Bewustwording en verheldering van een dilemma of thematiek
 • Het onder de aandacht brengen van een andere werkwijze of missie
 • Ontspannend intermezzo 
 • Een vorm van interactief meespeeltheater
 • Een vertaling van de theorie naar de praktijk
 • Een vorm van voorlichting of deskundigheidsbevordering


Wij kunnen dat voor u organiseren met onze meer dan 20 jaren ervaring met o.a.:

 • Interactief  Regietheater en illustratiescènes.  Het publiek wordt op een interactieve  manier betrokken bij het thema van de bijeenkomst. Zie verder button Regietheater
 • Terugspeeltheater, Speeddate, prikkelende, ontspannende en inhoudelijke thematische scènes, storytelling, acts, werkvormen en korte voorstellingen, 
 • Voor- en tegenspel, een optimist en een scepticus, dilemma's worden uitgebeeld  
 • Workshops gericht op doen en ervaren met diverse prikkelende werkvormen
 • In gesprek en discussie gaan met elkaar o.l.v. iemand van het bureau die dat leidt en discussie desgewenst kan prikkelen
 • Speeddaten
 • Interactieve dagvoorzitter
 • Sidekick
Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 78553

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >