Home  >  Trainingen  >  Persoonlijke effectiviteit trainingen  >  Training Assertiviteit en Persoonlijke effectiviteit

Training Assertiviteit en Persoonlijke effectiviteit

Assertiviteit en persoonlijke effectiviteit zijn belangrijk in persoonlijke  en werkrelaties. Het is prettig functioneren als er een goede balans is tussen zorgen voor eigen belang en evengoed andermans belang erkennen.

Voor wie
Een interactieve training voor management en medewerkers van organisaties die hun persoonlijke effectiviteit intern en extern willen versterken. De eigen leerwensen en casuïstiek ligt hieraan ten grondslag.

Aantal deelnemers
Bij voorkeur 3 tot 6 deelnemers. Dit om bij het oefenen persoonlijke aandacht en veiligheid te garanderen.

Inhoud
Thema’s die aan bod kunnen komen, afhankelijk van leerwensen en intake zijn bijv.:

  • Assertief, sub assertief, agressief gedrag.
    Deelnemers leren dit onderscheiden en worden zich bewust van hun gedrag.
  • Assertiviteitsmodel: Het omgaan met tegenstrijdige belangen levert altijd een spanningsveld op tussen twee menselijke neigingen. Aan de ene zijde assertiviteit: de wens om je (eigen) doel, de opdracht te realiseren. Aan de andere kant de coöperativiteit: wens om de relatie goed te houden, om het proces soepel te laten verlopen. Dit spanningsveld hebben Thomas & Kilmann in een assenmodel geplaatst waarmee zij vijf verschillende manieren karakteriseren om met tegenstrijdige belangen om te gaan: doordrukken, vermijden, samenwerken, toegeven of een compromis sluiten.
  • Persoonlijke effectiviteit: Met aandacht voor beïnvloeden, positief ja – nee – ja zeggen, Roos van Leary toepassingen, Bewustwording diverse posities Transactionele Analyse.
  • Agressief gedrag: Deelnemers leren agressief gedrag bij de ander en zichzelf onderscheiden, beïnvloeden en hanteren.

Beoogd resultaat

  • Deelnemers vergroten hun persoonlijke effectiviteit door hun eigen reacties te kennen in diverse lastige situaties. Door dat te (h)erkennen kunnen ze andere keuzes maken om succesvoller een situatie af te ronden.
  • Deelnemers beheersen de balans tussen zichzelf sturen en de ander erkennen, ook als dat agressief of subassertief gedrag is.


Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 78592

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >