Home  >  Trainingen  >  Onderwijs  >  Kindgesprekken


Kindgesprekken

In gesprek met kinderen
Luisteren naar kinderen


De workshop ‘'kindgesprekken'’ van bureau Hetsen & Visschers is een aanzet om verder en vaker met kinderen in contact te komen en zodoende het kind zelf meer ruimte te geven om zijn of haar leven vorm te geven binnen de school, het gezinsvervangend tehuis, de zorginstelling of het ziekenhuis.

In de workshop 'kindgesprekken' onderzoeken en oefenen we op een interactieve manier wat goed werkt om met kinderen in gesprek te komen. De workshop is laagdrempeling en heel praktisch van aard.

Enerzijds brengen we onszelf mee in het contact met de leerling. We staan stil bij onze eigen drijfveren, overtuigingen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Daarnaast onderzoeken we voorbeelden van verschillende reacties van kinderen en welke behoefte(n) daarachter schuil gaan.

Vanaf dat punt oefenen we met concrete vaardigheden om een gesprek tot stand te brengen, te verdiepen en het contact te intensiveren.

In de workshop wordt er een beroep gedaan op de bereidheid jezelf onder de loep te nemen met als doel te groeien. We werken met interviews, oefeningen, uitwisselingen en voorbeelden. Waar nodig of gewenst wordt het praktisch deel onderbouwd met theorie.

Nieuwsgierigheid is het beste materiaal om mee te nemen naar de workshop.

Voor wie?
Er is maatschappelijk gezien een kentering gaande m.b.t. communicatie met kinderen. Wij raken er steeds meer van overtuigd dat de informatie bij het kind zelf vandaan gehaald kan en moet worden. Uitgangspunt is dat het kind informatie heeft en dat wij als volwassenen de taak hebben om aan te sluiten om zo bij de bron te komen en daarmee de informatie te ontvangen.

Vanuit die gedachte is het voor scholen, leerkrachten, onderwijsassistenten, ib-ers, conciërges etc. van belang om handvatten te krijgen om een goed kindgesprek te voeren. Ook binnen handelingsgericht werken zijn kindgesprekken een wezenlijk onderdeel om leerbehoeften van het kind door het kind zelf te laten verwoorden.
Onze training of workshop geeft ook nieuwe inzichten voor begeleiders van kinderen in zorginstellingen of gezinsvervangende tehuizen.

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 75997

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >