Home  >  Trainingen  >  Verzuimtrainingen

Verzuimgesprekken oefenen met leidinggevenden

Ter ondersteuning van arbodiensten kunnen tijdens verzuimtrainingen de diverse verzuimgesprekken en gespreksvaardigheden geoefend worden met een expert trainingsacteur verzuim in bijv. de rol van verzuimende medewerker.

De diverse gesprekken kunnen hierbij aan bod komen, zoals:

  • Telefonisch ziekmeldingsgesprek
  • Frequent verzuim
  • Terugkeergesprek
  • Preventief gesprek
Tijdens de training ondersteunen we de trainer met bijv. diverse interactieve werkvormen, spelen op realistische wijze de verzuimende medewerker, geven feedback in en/of uit de rol en zijn dienstbaar aan de leerwensen van de deelnemers. 

Soms zijn er meer deelnemers en worden er meerdere acteurs of co-trainers (trainer en acteur in 1 persoon) gevraagd. Effectief, prikkelend en leuk is het de training of de bijeenkomst dan te starten met een interactieve regiescène. Zie desgewenst verdere informatie over deze werkwijze bij 'regietheater'. 

Twee acteurs in de rol van leidinggevende en medewerker laten de verschillende facetten en valkuilen van een verzuimgesprek zien. De deelnemers spelen hierin een actieve regisserende rol. Ze geven aanwijzingen m.b.t. gedrag verbaal en non- verbaal. Ze ervaren en zien actie en reactie tussen leidinggevende en medewerker. Wat werkt en wat werkt niet.

Een effectieve werkvorm die veel oplevert in een prettige leersfeer. Het oefenen met de deelnemers zelf rond eigen leerwensen is dan een logische vervolgstap.

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 77759

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >