Home  >  Onze diensten  >  Regietheater

Interactief regietheater en illustratiescènes

Prikkelend, inhoudelijk en met humor!

Interactief theater houdt de deelnemers een spiegel voor, nodigt uit tot discussie en maakt knelpunten zichtbaar. De deelnemers zijn actief betrokken in het aandragen van oplossingen en ander gedrag. Aktie en reactie! Zij ervaren interactief theater als informatief en zeer onderhoudend.

Interactief regietheater in alle braches en voor alle doelgroepen
Alle thema's en onderwerpen kunnen door ons ontwikkeld worden tot  bruikbare regiescènes.  We hebben vele bijeenkomsten succesvol verzorgd en zijn ervaren met een groot aantal thema's voor vele doelgroepen, functiegroepen, of organisatiebreed. 

Rond vele thema's hebben we Regietheater op maat ontwikkeld en uitgevoerd bij vele bedrijven en organisaties in de diverse sectoren.
Meer info over thema's en opdrachtgevers?  
Lees hier verder.

Illustratiescènes
De regiescènes kunnen worden afgewisseld met illustratiescènes. De illustratiescènes zijn korte scènes gespeeld door acteurs, waarin diverse facetten van het onderwerp of het thema aan bod komen. De scènes worden gebruikt om dilemma’s bloot te leggen en om de discussie op gang te brengen.

Wanneer kunt u interactief regietheater inzetten?
Interactief regietheater of een regiescène(s) kunt u inzetten bij trainingen en workshops, een kick-off , interactieve bijeenkomsten, seminairs, studiedagen, congressen, een interactieve start van een een trainingstraject, enz.
Ook is deze werkvorm erg geschikt als uw afdeling en/ of organisatie een thema of een andere werkwijze op een bijzondere manier onder de aandacht wilt brengen.

Voor wie?
Interactief regietheater als  werkvorm is geschikt voor alle doelgroepen en opleidingsniveaus. De grootte van de groep kan varieren van een trainingsgroep tot rond 80 deelnemers. Bij meer dan 80 deelnemers is dat ook mogelijk met de “panelaanpak”. Daarover informeren we u graag.

Werkwijze Interactief Regietheater
Meer info? Zie de informatie onderaan deze pagina.

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 79306

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >