Home  >  Onze diensten  >  Trainingsacteurs  >  Trainingsacteur inhuren

Altijd een geschikte trainingsacteur

De professionele trainingsacteurs van Training- en Acteursbureau Hetsen & Visschers zijn in te huren voor training, opleiding, regietheater, games, e-learning, coaching, werving- en selectieprocedures e.d. binnen uw team of organisatie. 

Denk bijvoorbeeld aan belangrijke onderwerpen als veilig werken, leiding geven, voorkomen en omgaan met agressie, traumaopvang, communicatie, gespreksvaardigheden, presenteren, een  sociale vaardigheidstraining.

We verdiepen ons van tevoren altijd goed in uw wensen en doelen om  de meest geschikte acteur per opdracht, trainer, organisatie, doelgroep of traject in te zetten.

Onze lijnen zijn kort: persoonlijk overleg is te allen tijde mogelijk. Ons landelijke netwerk bevat ruim 70 ervaren professionele acteurs en actrices, zodat we de inzet regionale kunnen regelen. Regionale inzet biedt voordelen. De acteur kent de cultuur en de stijl van feedback van de regio en tevens zijn de reiskosten lager.

Wij werken met trainingsacteurs en actrices, allochtone en meertalige acteurs, jongere en oudere acteurs die affiniteit en ervaring hebben  binnen bijv. het bedrijfsleven, de zorgsector, de (zakelijke) dienstverlening en/of de (semi-)overheidssector.

Herkenbare praktijksituaties

Het oefenen van herkenbare praktijksituaties in een rollenspel met professionele acteurs vormt de schakel tussen theorie en praktijk binnen training, opleiding en selectieprocedures. Het altijd dienende spel van een geloofwaardige trainingsacteur helpt de cursist in het ontwikkelen van nieuw gedrag. De acteurs weten precies hoe zij de gewenste gedragskenmerken van de medewerker, de klant, de collega of de leidinggevende aan moeten tonen. Indien nodig confronteren zij cursisten met bepaalde vormen van gedrag. Daarnaast zorgen zij altijd voor volop feedback tijdens het rollenspel of de interactieve oefeningen, en opbouwende en helder commentaar na het spel. De acteur beloont gewenst gedrag van de cursist direct en speelt ter plekke in op de door u aangegeven leerwensen en leerdoelen. De deelnemers ervaren op deze manier onmiddellijk wat het effect is van hun handelen.

Nabespreking van het rollenspel of de oefening met de trainingsacteur

De trainingsacteur kan tijdens de nabespreking precies verwoorden welk gedrag hij bij de deelnemer signaleerde en welke reacties dat bij hem opriep. De trainer kan op basis van deze praktijkoefeningen teruggrijpen naar de theorie van de training. De trainingsacteurs gebruiken verschillende werkvormen, zoals rollenspellen en andere interactieve werkvormen, passend bij het thema van de training of workshop. De regie van de training is in principe handen van de trainer, tenzij anders wordt overeengekomen. De meeste trainingsacteurs die u kunt inhuren via Training- en Adviesbureau Hetsen & Visschers zijn opgeleid als docent drama of hebben een toneelopleiding gevolgd. Daarnaast herbben zij een ruime werkervaring van minimaal 6 jaren als trainingsacteur.

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 76514

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >